image
Firma B 10 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach i dla działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy podpisała umowę o nr POIR.03.04.00-32-0188/20-00 na dofinansowanie realizacji projektu pt.: Cel projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla B10 Sp. z o.o. Wartość projektu: 114 015,30 zł Wielkość dofinansowania: 114 015,30 zł Termin realizacji projektu: 2020-08-01 – 2020-10-31

Nowy sprzęt

Wysokiej jakości cysterny chemiczne

Część naszej floty

Duża flota ciężarówek spełniających normy EURO 6