Polityka prywatności

 

Polityka prywatności B10 Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest B10 Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Duńskiej 82/12;  71-795 Szczecin.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Liderem projektu RODO za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: biuro@b10.com.pl lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby administratora danych.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przedstawiania ofert, świadczenia usług i dostarczania towarów, prawidłowej realizacji umów (w tym dane pracowników naszych kontrahentów), prowadzenia rozliczeń oraz w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c lub f RODO).
 4. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy administratora danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora wyłącznie na podstawie odpowiednich umów.
 6. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym odbiorcom zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 7. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 8. Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
  1. prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych,
  2. prawo żądania sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO,
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  6. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO – prawo do wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

 

 

Polityka wykorzystywania plików cookies

 

W serwisie www.b10.com.pl , zarządzanym przez B10 Sp. z o.o. stosuje się tzw. pliki cookies (specjalne pliki pochodzące z danej witryny internetowej odnotowywane i zapamiętywane przez daną przeglądarkę internetową), które są następnie zapisywane np. na dysku twardym użytkownika lub w pamięci urządzenia.

Ten rodzaj plików służy m.in. ułatwieniu poruszania się po serwisie zarządzanym przez  B10 Sp. z o.o., a także może służyć lepszemu zapamiętywaniu określonych preferencji użytkownika w ramach naszego serwisu.

Informujemy, że jest możliwe usunięcie tych plików z dysku twardego lub zablokowanie ich zapisywania. Sposób wprowadzenia takich zmian jest uzależniony od używanej przeglądarki internetowej, zmiany można wdrożyć poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki lub wykorzystywanego urządzenia.

Brak zmiany w wymienionych ustawieniach jest interpretowane jako zgoda użytkownika na akceptację plików cookies. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie zapisywania plików cookies może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z wybranych funkcji serwisu.

W serwisie www.b10.com.pl za pośrednictwem plików cookies zbieramy jedynie dane, które są wykorzystywane do ogólnych celów statystycznych i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji użytkowników np. w celach marketingowych.

© Copyright B10 Sp. z o.o. 2022. All rights reserved.